Cosplay

Pre prihlásenie do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár na konci tejto stránky. Registrácia sa stáva platnou ak sú správne uvedené všetky potrebné údaje, a na Vašu adresu príde potvrdzujúci e-mail s ďalšími inštrukciami. V prípade akýchkoľvek otázok píšte na cosplay@unicon.lol

Registrácie uzatvárame 15. februára 2017, alebo po naplnení maximálneho počtu registrácií v pódiovej súťaži (aktuálne 2/20).

Registračný formulár

Prečítal/a som si a súhlasím s podmienkami súťaže.

Cena divákov

Diváci majú prostredníctvom hlasovacích lístkov možnosť podporiť svojho favorita a zahlasovať. Návštevníci dostanú svoje hlasovacie lístky pri páskovaní na festival pri hlavnom vchode. Úloha súťažiacich je počas oboch dní presvedčiť návštevníkov, aby dali svoj hlas práve im. Môžu k tomu využiť ľubovoľné formy motivácie s výnimkou priamej finančnej náhrady.

Ceny poroty

Počet súťažiacich v pódiovej performance je obmedzený na 20 slotov. Porota určuje prvé tri miesta na základe bodového systému pre rôzne kategórie. Každá kategória má svoj maximálny počet bodov, ktorý sa môže prideliť. Nakoniec sa všetky body sčítajú a osoby, ktoré budú mať najvyšší počet bodov sa umiestnia. Za každú kategóriu, môže každý jeden z poroty udeliť max 10b.

Bodové kategórie sú nasledovné:

 1. Performance/roleplay: bodové ohodnotenie celkového dojmu z predstavenia na pódiu, využitie roleplayu do svojho vystúpenia a podobne.
 2. Kostým: vzhľadom na možné variácie kostýmov, ktoré môžu byť, napríklad: čisto armor crafted kostým, čisto ušitý kostým, alebo mixed, sa nebudú rozdeľovať body čisto len za kvalitu šitia, alebo za kvalitu craftingu v samostatnej kategórií.Ale bude sa hodnotiť zvládnutie techník, ktoré súťažiaci použili na výrobu svojho kostýmu. Pr. Keď je kostým armor crafted a má tam aj šitie, porota zváži zvládnutie každej použitej techniky a udelí body za celkové zvládnutie a kvalitu kostýmu.

  Tento systém hodnotenia je použitý preto, aby neprišlo k situácií, že by boli dve hodnotiace kategórie: napr. šitie a crafting, a keď bude súťažiť čisto armor crafted kostým aby za kategóriu šitie nedostal automaticky nula bodov. Potom by mali kostými mixed (časť kostýmu šitá, časť craftená) výhodu v celkovom bodovom ohodnotení, pretože dostane body za obe kategórie.
  Do tejto kategórie sa ráta aj styling, úprava parochne, make – up, body painting...

 3. Niečo naviac -> ako náhle kostým bude obsahovať nejaký bonus, prekvapenie, (napríklad vylepšenie: LED svetlá, vyrobenie vlajky ku kostýmu, iné..) – na základe kvality, potom bude môcť získať body na viac.

Pre účasť v súťaži je potrebné vyplniť registračný formulár, link. Po vyplnení a dodaní všetkých potrebných záležitostí príde súťažiacim email, s potvrdením o prijatí formulára a pridelené číslo. Toto číslo určuje poradie, v ktorom budú jednotlivci súťažiť, teda vystupovať na pódium.

Pred súťažou treba potvrdiť svoju účasť, a to pri predaji lístkov pri vchode na festival, najneskôr hodinu pre začatím súťaže. Súťažiaci, ktorý nepotvrdí svoju účasť včas, bude diskvalifikovaný.

Hodinu pre začiatkom súťaže sa všetci účastníci dostavia do cosplay šatne, kvôli hodnoteniu od porotcov. Následne prebehne generálna skúška.

Po začatí súťaže moderátor prečíta číslo a meno /prezývku/, meno postavy súťažiaceho, čím ho vyzve na pódium. Po dohodnutom znakovom signále sa pustí poskytnutá hudobná nahrávka. V krátkom úseku /45 sekúnd/ predstaví súťažiaci svoju postavu v ľubovoľnom prevedení. Keď hudba dohrá, súťažiaci ostáva na pódiu.

Následne k nemu pristúpi moderátor, ktorý mu položí pár jednoduchých otázok: ohľadom výroby kostýmu, o postave a podobne. Po krátkom rozhovore sa moderátor so súťažiacim rozlúči a ten sa vráti na svoje miesto.

Po predvedení všetkých súťažiacich, moderátor vyzve všetkých súťažiacich späť na pódium podľa ich poradového čísla. Následne vysvetlí ako funguje hlasovanie a rozlúči sa s návštevníkmi.

 1. Do súťaže sa môže prihlásiť jednotlivec aj skupina (maximálny počet členov: 4).V prípade skupinových cosplayov je ocenená skupina ako celok, nie jednotlivci.
 2. Kostýmy musia byť vlastnoručne vyrábané minimálne z 50%.
 3. Súťaže je možné zúčastniť sa aj s cosplayom, ktorý už účinkoval v inej súťaži, ale nebol umiestený.
 4. Vymyslené vlastné postavy, ktoré nepochádzajú z nejakej konkrétnej hry/filmu/anime/etc. nebudu akceptované.
 5. Zakázané sú reálne zbrane ako súčasť kostýmu. Pri vyrobených zbraniach treba dbať na bezpečnosť, čo znamená: žiadne ostré hrany/konce, výbušniny, ohňostroje, dymové efekty a podobne.
 6. Súťažiaci sú povinní spolupracovať spolu s organizátormi festivalu, postupovať podľa inštrukcií a dodržiavať dochvílnosť.

Pri porušení pravidiel je súťažiaci automaticky diskvalifikovaný.